035

Κτήριο «CECIL» – LAMDA Development

Drywall constructions
Mineral fibers False Ceilings