085

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας – ΚΕΔΚΕ

CONFERENCE HALL ON THE 3RD FLOOR
Special constructions:
False ceilings
Linings
Wooden Constructions